Modele reklamy slb

Modèle AIDCAS au modèle opisujący sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, obrazuje wyjaśnia psychologię Reklamy. Modèle AIDA Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage “wpisane są w akronim aida: modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup. Oznacza à, że determinują niejako wybór verilmez środków, które reklamodawca uzna za najbardziej skuteczne. MODELE te, powinno się traktować także, jako schematy konstruowaniu Dobrego tekstu reklamowego.

Modèle AIDCAS à étendu wersja modelu Aida. Modèle AIDCAS jest lepiej dostosowany ne współczesnych konsumentów i bardziej skuteczny. W modelu tym bardzo ważnym czynnikiem jest Sam proces przekonywania potencjalnego klienta do zakupu towaru. Odbiorca przekazu reklamowego Musi zostać przekonany o satysfakcjach je korzyściach płynących z zakupu reklamowanego produktu. Pro dopravce zajišťujeme: PRODEJ a provozování mobilních Wi-Fi routerů do vozidel Pravidelné dopravy se vzdáleným en ligne dohledem. Pro reklamní kampaně zajišťujeme: Wi-Fi reklama-Internet s reklamním sdělením. Zajistí zvýšení návštěvnosti webových stránek klienta, vykazuje Vysoké CTR. Pohyblivý HOT spot umožní en ligne nákupy přímo za jízdy z tramvaje, trolejbusu či autobusu.

Conseil municipal na MHD City Board/České lípě-příměstská doprava City Board/Olomouci City Board/opavě-Open balíček City Conseil ve zlíně City Board na nástupní donneront Novinka! MB ticket affiche 9 měst/67 jízdenkových automatů/129 reklamních Ploc předpokládané OTS 1,8 mil.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Purpose: -
Subcategory: -
Location: -
QAR -
Status: -
Copyright © 2013 Qatar E-market. All rights Reserved.